Hiệu quả bán hàng:
5/5
Homes Real Estate chính là đơn vị Tư vấn và phát triển dự án Scenia Bay
Hiệu quả bán hàng:
5/5
Hiệu quả bán hàng:
3.5/5
Hiệu quả bán hàng:
3.8/5
Homes Real Estate đang phân phối dự án The Sapphire Residence Hạ Long
Hiệu quả bán hàng:
3.2/5
Hiệu quả bán hàng:
4.4/5
Hiệu quả bán hàng:
4.1/5
Hiệu quả bán hàng:
3.8/5
Hiệu quả bán hàng:
3.4/5